Home / Youinspire / บริหารความคิด ด้วยหมวก 6 ใบ

Back

บริหารความคิด ด้วยหมวก 6 ใบ

2 years ago

เทคนิคนึงซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่โด่งดังมากในการบริหารความคิดคือ Six Thinking Hats หรือสูตรบริหารความคิดของ “เดอ โบโน” นั่นเอง เทคนิคนี้ออกแบบความคิดของผู้คนออกเป็น 6 หมวกใบด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลดปัญหาการคิดอย่างไม่เป็นระบบ คิดแบบกระโดดไปกระโดดมา และเพิ่มความสามารถในการคิดได้ มาทำความรู้จักกันครับ ว่าหมวกแต่ละใบมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ?

หมวกสีขาว

สีขาวเป็นสีที่แสดงถึงความเป็นกลาง จึงเป็นความคิดที่ไม่ใช้อารมณ์ คิดถึงแต่ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่จับต้องได้เป็นหลักเท่านั้น หมวกใบนี้จะถูกสวมเมื่อคุณต้องคิดหรือวางแผนระบบพื้นฐานต่าง ๆ เช่นกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การนำเสนอโครงการการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

หมวกสีแดง

สีนี้จะต่างจากสีขาวโดยสิ้นเชิง โดยเป็นหมวกที่มีความหมายในเรื่องของ อารมณ์ ความรู้สึก และสัญชาตญาณ

หมวกสีเหลือง

เป็นหมวกที่ช่วยให้คุณมองโลกในแง่ดี พลิกมุมมองต่าง ๆ ที่เป็นแง่ลบกลายมาเป็นมุมที่มีประโยชน์ได้ หมวกใบนี้จะมีประโยชน์มากในเวลาที่คุณท้อหรือกำลังจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ ปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาจะกลายเป็น “โอกาส” นั่นเอง

หมวกสีดำ

หมวกใบนี้เป็นขั้วตรงข้ามกับหมวกสีเหลือง ช่วยให้การวางแผนของคุณเข้มแข็งขึ้น อุดจุดอ่อน และเป็นแผนฉุกเฉินสำหรับความเสี่ยง ณ ระดับต่าง ๆ ที่คุณต้องเผชิญครับ

หมวกสีเขียว

หมวกสีเขียวที่ทำหน้าที่แสดงความคิดใหม่ ๆ ใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การคิดอย่างอิสระและมีความสร้างสรรค์ โดยจะอิงจากประสบการณ์ มุมมองดั้งเดิมของแต่ละบุคคล

หมวกสีฟ้า

เป็นสีของข้อสรุป เป้าหมาย เป็นสีของการตัดสินใจและการควบคุม เมื่อเริ่มจะออกนอกประเด็นให้อยู่ในกรอบที่วางไว้

ทั้งนี้หมวกทั้ง 6 ใบอาจจะไม่ได้ใส่พร้อมกัน เพราะขึ้นอยู่กับประเภทของสถานการณ์ จังหวะเวลา ทรัพยากรพื้นฐานที่แต่ละคนมี โดยผู้นำการประชุมหรือผู้บริหารจะมีหน้าที่ตัดสินใจ โดยเลือกสวมหมวกทีละใบ โดยอาจจะเริ่มด้วยหมวกสีฟ้า/หมวกขาว/หมวกสีเหลืองและหมวกสีดำ/ตามมาด้วยหมวกสีเขียว หมวกแดง จบด้วยหมวกฟ้าอีกครั้ง (สรุปผล) ตามลำดับ อย่าลืมนำไปปรับใช้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณกันนะครับ การทำงานครั้งต่อไปของคุณต้องดีขึ้นกว่าเดิมไปอีกแน่ ๆ

 

Share this item

ABOUT THE AUTHOR

พรภวิษย์ ผ่องใส

วัยรุ่นยุคใหม่ ผู้หลงใหลเรื่องราวทางด้านธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาตัวเอง ชอบพบปะพูดคุยกับคนหลากหลายวงการ และมีฝันเล็ก ๆ ที่อยากจะทำโรงเรียน