Home / Youinspire / Entrepreneur หลบไปก่อน
มาทำความรู้จักยุคของ Solopreneur ลุยเดี่ยวก็รุ่งได้กัน

Back

Entrepreneur หลบไปก่อน
มาทำความรู้จักยุคของ Solopreneur ลุยเดี่ยวก็รุ่งได้กัน

1 year ago

การทำธุรกิจเริ่มต้นจากอะไร?

เงินทุน องค์ความรู้ หุ้นส่วน ทำเล ลูกค้า

คำตอบที่กล่าวไป ไม่ใช่ไม่ถูก แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจคือการเริ่มต้นจาก “ตัวเอง”

หากคุณเป็นพนักงานประจำ มีเงินเดือนอย่างมั่นคงอยู่แล้ว และต้องการมองหารายได้เสริม

นั่นแหละ คุณกำลังจะมาเป็น Solopreneur แล้ว

 

Solopreneur คืออะไร?

ถ้าแปลตรงตัว คำคำนี้คือ กัปตันของเรือลำเล็ก

แต่ในมุมมองของธุรกิจ นี่คือคนที่ทำธุรกิจหนึ่งโดยใช้เวลามากกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกเหนือจากการทำงานประจำ ถ้าทำน้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะเรียกว่า ‘อาชีพเสริม’ เท่านั้น

Solopreneur คือคนที่ทำธุรกิจคนเดียว โซโล่เดี่ยว อาจจะจ้างคนงานทำให้คุณก็ได้ แต่คนดำเนินธุรกิจและตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวก็คือคุณ

 

แต่ถ้าไม่มีเงินถุงเงินถัง สิ่งสำคัญคือ  “ประเมินอุปสรรคให้ต่ำ แต่ต้องเริ่มทำด้วยตัวเองก่อน”

ที่สำคัญตัวคุณเองต้องเป็นคนลงมือทำด้วยเองเท่านั้น อย่าคิดหวังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยคำปรึกษาจากคนอื่น

จงลงมือทำก่อน เพราะชีวิตหรือการทำธุรกิจก็เหมือนการเดินทาง วิธีที่จะทำให้คุณไปถึงจุดหมายก็คือกำหนดก่อนว่าจะไปที่ไหน

หลังจากนั้นถึงจะเลือกใช้ Google Map หรือโทร. หากรมทางหลวง…

ในที่นี้ถ้าคุณกำลังเป็นกัปตันเรือลำเล็กของตนเอง

ขอให้มุ่งหน้าสู่ทะเลไป ใช้แรงลมและเข็มทิศเป็นผู้ช่วยนำทาง

 

 

เรียบเรียงจากหนังสือ : เริ่มจาก 1

เขียนโดย อันยา มงคล

นักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้าน เจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์หวาย SARNN

สำนักพิมพ์  You2morrow

Share this item