พระพุทธเจ้าสอน How to สู่ความสำเร็จ

245 ฿ 220 ฿

นักเขียน : ราช รามัญ

สิ่งที่บรรดานักจิตวิทยาทั้งหลายสอนกันอยู่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ความจริงแล้วเรื่องนี้มีสอนกันมาเป็นพัน ๆ ปีแล้ว เพียงแต่ชื่ออาจจะแตกต่าง แต่ความหมายนั้นสื่อได้เหมือนกัน

หนังสือเล่มนี้ได้นำเอาหลักธรรมะที่เหมาะแก่คนธรรมดา ๆ ทั่วไปทุกคนที่ปรารถนาความสำเร็จที่ยั่งยืนและมีความสุข โดยมีธรรมะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนในจิตใจ ด้วยธรรมข้อแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในเบื้องต้น ก็คือ “ทุกข์ทั้งหลาย มีใจเป็นเหตุ” เมื่อใจเป็นทุกข์นั้นแสดงว่า ความคิดของเราก็ร่วมก่อการด้วย มีส่วนร่วมทำให้ใจเป็นทุกข์ การคิดดี คิดบวก ตามแนววิถีพุทธ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นานแล้ว  นี่คือหนังสือธรรมะที่เหมาะแก่คนธรรมดา ๆ แต่อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ถ้าหัวใจคุณปรารถนาความสำเร็จ และความสุขอย่างแท้จริง

Share this item

About Instructor

ราช รามัญ

ปัจจุบันบรรณาธิการสำนักพิมพ์ Mass และเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ ราช รามัญ เขียนหนังสือมาตั้งแต่อายุ 20 ปีเคยเป็นบรรณาธิการอายุน้อยที่สุดของวงการหนังสือตอนอายุ 20 ปี นอกจากนี้มีผลงานเขียนหนังสือมากว่า 433 เล่ม เป็นแนวธรรมะ ความเชื่อ จิตวิทยาพัฒนาตนเองเป้าหมายในชีวิต ศึกษาธรรมต้องการเผยแพร่ธรรมทุกรูปแบบด้วยความร่วมสมัย