แผนการเงิน ฉบับใช้ได้ตลอดชีพ

245 ฿ 220 ฿

นักเขียน : มงคล ลุสัมฤทธิ์

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นทั้งนักปฏิบัติ และ ยังเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนทางการเงิน ลุกขึ้นมาถ่ายทอด “ แผนการเงิน ฉบับใช้ได้ตลอดชีพ ” เพื่อเป็นคู่มือให้ได้ทุกคนลุกขึ้นมาวางพิมพ์เขียวทางการเงินเริ่มจากศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องการอย่างลึกซึ้ง แล้ววางเป้าหมายในการเกษียณ ก่อนจะลงมือวางแผนการเงินกัน  หลังจากนั้นก็ลงมือทำตามแผน ชีวิตมีทิศทาง ความแตกต่างระหว่างชีวิตที่มีแผนกับไม่มีแผนก็คือ การรู้ กับ การไม่รู้ ว่าสิ่งที่ทำอยู่ในตอนนี้มากไป หรือน้อยไป กับความพอเพียงในอนาคตการไม่มีแผนทางการเงิน อาจจะทำให้เรามีชีวิตที่ชิลเกินไป ง่ายเกินไป หรือ ฟุ่มเฟือยเกินไป   แต่เมื่อมีแผนที่มาพร้อมวินัยการใช้ชีวิตก็จะชัดขึ้น และยังมีเวลาบริหารจัดการกับการแบ่งปันแก่สังคมได้มากขึ้นอีกด้วย

Share this item

About Instructor

มงคล ลุสัมฤทธิ์

ประสบการณ์

– Managing Director & Founder Wealth Design Consulting Co.,Ltd.
– วิทยากรประจำของสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินแห่งประเทศไทย
– วิทยากรหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP สมาคมตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
– ผู้เขียนหนังสือขายดี “อยากรวยผมช่วยคุณได้”
– เจ้าของแฟนเพจการวางแผนการเงินที่มีคนติดตามกว่าสองหมื่นคนทุกวัน
www.facebook.com/FinancialTimesbyMongkol
– บรรยายความรู้การวางแผนการเงิน Youtube : FP.Knowledge
– Hall of Fame AIA Thailand
– วิทยากรประจำหลักสูตร “บันได 3 ขั้นสู่อิสรภาพทางการเงิน” stock2morrow
– วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่องการวางแผนการเงินการลงทุนให้กับบริษัทและสถาบันการเงิน
– วิทยากรรับเชิญรายการก้าวทันประกันภัยทาง Nation Channel
– วิทยากรรายการ Biz Variety Smart Wealth ทาง Nation Channel