It’s my life

345 ฿ 310 ฿

นักเขียน : นวพล บุญพรรคนาวิก

แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มาจากไหน ?
การมีตัวตนที่ชัดเจน ลายเซ็นที่ชัดเจน สำคัญแค่ไหน ? หรือไม่ควรมี ???
อาชีพที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปจะอยู่รอดได้มั๊ยในสังคมไทย ?

และอีกหลากหลายข้อสงสัยจะได้รับคำตอบผ่านบทสัมภาษณ์  และภาพเบื้องหลังการทำงาน บุคคลที่ทำงานด้านสร้างสรรค์ที่มีชื่อเสียง 10 ท่าน

หนังสือ “Its My Life” หนังสือที่รวบรวมชีวิตและประสบการณ์ในการทำงานของผู้ที่ประสบความสำเร็จตามทางทางที่เลือกเอง ในแขนงต่าง ๆ เช่น สถาปนิก ช่างภาพ สไตลิส มัณฑนากร ฯลฯ   มาสัมผัสถึง passion ในการทำงานอันล้นเหลือที่ถูกแปลออกมาเป็นผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจ สำหรับพวกเขาไม่เคยเป็นแค่งาน แต่มันเป็น “ชีวิตทั้งชีวิต”

Share this item

About Instructor

นวจุล บุญพรรคนาวิก

ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและภาพยนตร์สั้นมือรางวัล นวจุล บุญพรรคนาวิค กับผลงานชิ้นใหม่ในฐานะ Creative Director, Editor, Photographer ของหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ “It’s My Life” หนังสือที่รวบรวมบทสัมภาษณ์คนทำงานสร้างสรรค์ในแขนงต่างๆ 10 คน 10 อาชีพ ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตตามทางที่กำหนดเอง