Home / Youactivity / you2morrow roadshow @มหาวิทยาลัยบูรพา

Back

you2morrow roadshow @มหาวิทยาลัยบูรพา

2 years ago

วันนี้เรามาเยือนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทีมงานต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะน้อง ๆ นักศึกษา ที่ไม่ว่างานจะเยอะ หรือจะนอนน้อยกันสักแค่ไหน ก็มาร่วมกิจกรรมกับเรา ซึ่ง you2morrow หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้อง ๆ ได้ค้นพบแนวทางและเป้าหมายของตัวเองค่ะ

ขอขอบคุณ Whizdom by MQDC ที่สนับสนุนโครงการ you2morrow roadshow มาโดยตลอด

Share this item