Home / Youinspire / สิ่งที่เหมือนกันระหว่างการจดไดอารี่ และการจดบัญชีรายรับรายจ่าย

Back

สิ่งที่เหมือนกันระหว่างการจดไดอารี่ และการจดบัญชีรายรับรายจ่าย

8 months ago

รายรับรายจ่ายและไดอารี่ คือกระจกสะท้อนพฤติกรรมของการใช้ชีวิต และพฤติกรรมทางการเงินของคุณ

การจดบันทึกรายการรับ-จ่าย แม้จะเป็นเพียงตัวเลข  แต่เป็นความเชื่อว่าการที่ใครก็ตามกลับมาจับดินสอปากกาเพื่อเขียนบันทึกเป้าหมาย และรายการที่ตัวเองจับจ่ายใช้สอยเป็นประจำ เท่ากับคนคนนั้นกำลังได้ทบทวนพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

เช่นเดียวกับการจดบันทึกไดอารี่ และสร้างนิสัยในการเขียนคำมั่นสัญญากับตัวเอง

การเขียนไดอารี่คือการทบทวนตัวเอง (เช่นเดียวกับรายรับรายจ่ายเลยล่ะ)

และเมื่อหมั่นมาอ่านทบทวน คุณจะเห็นภาพรวมของชีวิต เห็นความคิดที่อยู่ข้างใน และนำไปสู่การประเมินและพัฒนาตัวเองในอนาคตด้วย

ซึ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่คนสำเร็จเขาทำกัน

Share this item