Home / Youinspire / เมื่อ Google ฝึกอบรมผู้จัดการหน้าใหม่ นี่คือนิสัยที่ผู้นำต้องมี (ตอน 2 )

Back

เมื่อ Google ฝึกอบรมผู้จัดการหน้าใหม่ นี่คือนิสัยที่ผู้นำต้องมี (ตอน 2 )

1 year ago

มาว่ากันต่อถึงนิสัยที่ผู้นำต้องมี 

โปรเจ็กต์ Oxygen เป็นโปรเจ็กต์สำรวจและวิจัยถึงคุณสมบัติและทักษะสำคัญของการเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการหน้าใหม่ของ Google ท่ามกลางการสำรวจข้อมูลกว่า 10,000 ฉบับ Google ได้สำรวจและสรุปบทวิเคราะห์มากว่า ระดับผู้นำหรือผู้จัดการนั้น ล้วนมีคุณสมบัติที่เชื่อมโยงกัน

ตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงคุณสมบัติ 3 ข้อ ต่อจากนี้คืออีก 3 คุณสมบัติที่ Google ต้องฝึกอบรม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ

 

4. ต้องเป็นครูที่ดี

จากโปรเจ็กต์ Oxygen ได้มีการเปิดเผยถึงคุณสมบัติอย่างหนึ่งของการเป็นผู้จัดการที่ดีว่า ต้องมีลักษณะเป็นครูที่ดี (A good coach) ซึ่งทาง Google นั้นได้ให้คำนิยามเอาไว้ดังนี้:

 1. รู้จักกาลเทศะและรู้จักการให้การตอบรับที่เหมาะสม
 2. ให้กระแสตอบรับในทางที่สื่อถึงการให้แรงบันดาลใจและการให้ข้อคิด
 3. เลือกการแต่งกาย ที่เข้ากับสถานการณ์หรือเข้ากับการติดต่อสื่อสารประเภทต่างๆ แม้แต่การพบปะกับคนอื่น
 4. พัฒนาความเห็นอกเห็นใจต่อคนอื่น และรับฟังสิ่งต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
 5. ตระหนักถึงความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม ไม่ว่าจะเกิดกับตัวเองหรือกับพนักงานคนอื่น
 6. และตั้งคำถามแบบเปิด เพื่อรับฟังคำตอบที่เปิดกว้างของพนักงานคนนั้นๆ

 

5. ผู้จัดการที่ดี ต้องฉลาดให้ความคิดเห็น

คำพูดของผู้เป็นหัวหน้า หรือตำแหน่งผู้จัดการนั้น มีพลังพอที่จะสร้างหรือทำลายลูกน้องคนหนึ่งได้ ซึ่งทาง Google เองก็เข้าใจถึงความอ่อนไหวตรงนี้ และสอนให้เหล่าผู้บริหารของตนนั้นเป็นคนที่คงเส้นคงวา (อย่าอคติ) เวลาที่ต้องวิจารณ์งานของลูกน้องของตนก็ให้คำวิจารณ์ทั้งในแง่บวก (สำหรับแรงบันดาลใจ) และแง่ลบ (ในการพัฒนาตนเอง) ในการที่จะเป็นคนที่น่าเชื่อถือและมีคุณค่า นอกจากนี้ก็เพื่อโอกาสที่ดีด้วย

 

6. เทคนิคในการตัดสินใจ

การตัดสินใจที่ดีเป็นสิ่งที่ฝึกฝนและเรียนรู้ได้ ซึ่งทาง Google ได้เผยเคล็ดลับถึงการกำหนดแนวทางที่จะช่วยเหลือเหล่าผู้จัดการให้มีการตัดสินใจ งานส่วนนี้ยังรวมไปถึงการตั้งคำถามและความชัดเจนด้วย

ลองตั้งคำถาม เผื่อคุณถึงเวลาตัดสินใจ

 • คุณกำลังแก้ปัญหาเรื่องอะไรอยู่ แล้วคนอื่นๆ อยู่จุดเดียวกับคุณรึเปล่า? (วิเคราะห์และหาสาเหตุของการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาด)
 • ทำไมมันถึงได้สำคัญนัก (สิ่งนี้เกี่ยวกับเป้าหมายของธุรกิจอื่นด้วยรึเปล่า?)
 • ใครเป็นคนตัดสินใจ
 • แล้วการตัดสินใจที่ว่านี้มันมาได้อย่างไร
 • เมื่อไรที่คนอื่นสามารถคาดหวังกับการตัดสินใจดังกล่าวได้

 

Google ได้สนับสนุนให้เหล่าผู้จัดการของเขาทำการทดสอบความคิด และเก็บรวบรวมผลตอบรับและคำวิจารณ์กลับมา นอกจากนี้ก็ยังให้ทดสอบความเข้าใจโดยสอบถามจากทัศนคติของคนอื่นๆ จากนั้นก็ให้นำมาปรับทำความเข้าใจ ก่อนที่จะทำการตัดสินใจในเรื่องใดๆ

 

แม้ว่าทั้งหัวข้อ  6 นี้อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษ แต่ทาง Google ก็ได้รายงานผลอย่างพึงพอใจเลยทีเดียวถึงความเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นมาถึง 75% หลังจากที่ได้รับการฝึกฝนแล้วทั้ง 6 ข้อ 

 

เป็นผู้จัดการหน้าใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทุกคนก็สามารถทำและเป็นได้ ถ้าได้รับการฝึกฝนที่ดี

 

 ที่มา : http://inc-asean.com

Share this item