Home / Youinspire / 10 ทักษะจำเป็นในอนาคตจาก WEF

Back

10 ทักษะจำเป็นในอนาคตจาก WEF

2 years ago

       ในยุคที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเข้ามาสู่ยุค 4.0  ทำให้งานหลาย ๆ ประเภทอาจหายไปและถูกทดแทนด้วยระบบของหุ่นยนต์ Iot, AI มนุษย์แบบพวกเราจึงควรพัฒนาตัวเอง พัฒนาทักษะให้พร้อมอยู่เสมอ ล่าสุด World Economic Forum ได้รายงานข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทักษะในอนาคต 10 ทักษะ ที่คนรุ่นใหม่ควรจะต้องมี จากรายงานชื่อ New Vision for Education : Fostering Social and Emotional Learning Through Technology มาศึกษากันครับว่าพวกเรามีครบกันแล้วรึยัง ?

 

1. ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

2. การคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์

3. ความคิดสร้างสรรค์

4. การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

5. การทำงานร่วมกัน

6. ความฉลาดทางอารมณ์

7. ความสามารถในการประเมินและตัดสินใจ

8. การมีความเข้าใจ และใจรักในการบริการ

9. ตการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ

10. ความคิดที่สามารถยืดหยุ่น และปรับได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ

 

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงมันได้ยาก แต่คุณเลือกที่จะรับมือและเอาชนะมันได้ ผมหวังว่าทักษะเหล่านี้จะสามารถช่วยให้คุณไปได้ไกลกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

เปิดประตูแห่งโอกาสให้กับคุณได้มากขึ้นกับอนาคตที่จะมาถึง

 


องค์กร World Economic Forum(WEF) คือ องค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร ตั้งอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดทำรายงานประจำปีด้านการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยสร้างดัชนีด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ชื่อ Global Competitiveness Index (GCI) เพื่อเป็นตัววัดระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยคำนวณมาจากดัชนีพื้นฐานหลายด้าน เช่น ความเข้มแข็งของระบบกรรมสิทธิ์ คุณภาพของสาธารณูปโภค เช่น ถนน รถไฟ โรงพยาบาล ดัชนีทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น ระดับการออมของประเทศ หนี้สินภาครัฐ ระดับการจัดอันดับเครดิตของประเทศ สมดุลงบประมาณของประเทศ ระยะเวลาในการขอจดทะเบียนธุรกิจ เป็นต้น

Share this item

ABOUT THE AUTHOR

พรภวิษย์ ผ่องใส

วัยรุ่นยุคใหม่ ผู้หลงใหลเรื่องราวทางด้านธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาตัวเอง ชอบพบปะพูดคุยกับคนหลากหลายวงการ และมีฝันเล็ก ๆ ที่อยากจะทำโรงเรียน