Home / Youinspire / 10 สุดยอดองค์กรในฝัน
ที่พนักงานไทยอยากร่วมงานมากที่สุดในปี 2560

Back

10 สุดยอดองค์กรในฝัน
ที่พนักงานไทยอยากร่วมงานมากที่สุดในปี 2560

2 years ago

ช่วงกลางปีที่ผ่านมา บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์  ดีบี  (ประเทศไทย) จำกัด  ได้รวบรวมผลสำรวจจากกลุ่มผู้หางานแบ่งตามช่วงอายุต่างๆ  ผลการสำรวจพบว่าองค์กรที่พนักงานต้องการร่วมงานด้วยและมีปัจจัยสนับสนุนให้พนักงานอยากร่วมงานกับองค์กรนั้น ๆ  ได้แก่ 10 อันดับองค์กรในฝัน   ต่อไปนี้ 

 

อันดับ 1 บริษัท ปตท. จำกัด  (มหาชน) หรือ PTT บริษัทพลังงานแห่งชาติเป็นองค์กรที่ผู้หางานอยากร่วมงานมากที่สุด

อันดับ 2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG

อันดับ 3  Google ด้านบริษัทเสิร์ชเอนจิ้นระดับ ด้วยความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์แล้วยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นที่ประทับใจ

อันดับ 4 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยอย่าง เป็นลำดับที่ 4

อันดับ 5 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ DTAC ด้วยวิสัยทัศน์เพื่อการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมดิจิทัล

อันดับ 6 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL

อันดับ 7 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

อันดับ 8 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินแห่งชาติของไทย

                                                                                                                        ภาพ :  https://th.wikipedia.org

อันดับ 9 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าง ยูนิลีเวอร์

อันดับ 10 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำยนตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

เทรนด์องค์กรไทย VS เทรนด์องค์กรระดับโลก

จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) ได้เปรียบเทียบผลสำรวจพบว่า ในกลุ่มบริษัทท้องถิ่นที่ติดอันดับต้นของแต่ละประเทศยังคงเป็นธุรกิจโทรคมนาคม ธนาคาร และกลุ่มบริษัทในเครือต่าง ๆ ในขณะที่องค์กรธุรกิจชั้นนำระดับโลก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล มักจะติดโผอันดับต้น ๆ ของทุกประเทศในกลุ่มเอเชีย โดย Google ติดลำดับที่หนึ่งในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ ติดลำดับที่ 3 ในประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ติดลำดับที่ 4 ในประเทศเวียดนาม  สุดยอดองค์กรในฝันปี 2560

 

ด้านมุมมองของนักศึกษาจบใหม่ที่ตอบแบบสำรวจ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการยื่นใบสมัครงานคือ การที่บริษัทให้โอกาสเติบโตในอาชีพและหน้าที่การงาน การมีทีมบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพและมีความเป็นผู้นำ และโอกาสในการได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในงาน

 

“ในอดีตคนทำงานต้องปรับตัวเข้าหาองค์กร

แต่ยุคนี้  องค์กรต้องหันมาปรับตัวเข้ากับความต้องการของคนทำงาน”

 

เหล่า First Jobber มองหาอะไรกันนะ

จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) ได้ทำแบบสำรวจถามกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ และพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในอดีตคนทำงานต้องปรับตัวเข้าหาองค์กร แต่ยุคนี้สิ องค์กรต้องหันมาปรับตัวเข้ากับความต้องการของคนทำงาน โดยคุณนพวรรณ จุลกนิษฐ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) ได้ให้แง่มุมสรุปว่า เด็กรุ่นใหม่รักความก้าวหน้า ชื่นชอบการทำงานที่ท้าทายความสามารถ ซึ่งจะชอบมองหาองค์กรที่มีความคล่องตัวในการหมุนเวียนงาน พนักงานในแผนกเดียวกันสามารถทำหน้าที่แทนกันได้  เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้งานใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกับเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ ทำให้เกิดความหลากหลายของความคิดและเทคนิคการทำงาน

 

 กลายเป็นโจทย์ที่ต้องตีให้แตก  ในปัจจุบันองค์กรหลายแห่งจึงพยายามที่จะสร้างเอกลักษณ์ กำหนดคุณค่าองค์กรและทำให้องค์กรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่คุ้มค่ากับการทำงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และโอกาสในการพัฒนาตนเอง

 

ที่มา (เรื่องและภาพประกอบ) :  https://th.jobsdb.com 

Share this item