Home / Youinspire / “4B บริหารสมอง” ที่นักธุรกิจต้องทำ !

Back

“4B บริหารสมอง” ที่นักธุรกิจต้องทำ !

2 years ago

เมื่อคุณเป็นนักธุรกิจ จำเป็นต้องมีความคิดที่สดใหม่
และความคิดที่สดใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากคุณยังไม่รู้จักวิธีการดูแลสมองของตัวเอง

การศึกษาเรื่องสมองในปี ค.ศ.1990 ของ Dr.Elizabeth Gould แห่งมหาวิทยาลัย Rockefeller เซลล์ประสาทนับล้านเซลล์ในสมองของเราล้วนล้มหายตายจากไปทุกๆ วัน วันละ 20,000 ตัว

แต่รู้ไหมว่า เซลล์สมองก็สามารถงอกงามเจริญเติบโตได้ใหม่ !!
หากเรารู้จักดูแลสมองของเราอย่างถูกวิธีด้วย “4B” ต่อไปนี้

Breathe

สมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคิด เหตุผล และภาษา ส่วนสมองซีกขวาคือระบบการทำงานของจินตนาการ สมองสองซีกนี้จะทำหน้าที่สลับเปลี่ยนความสำคัญจากซีกหนึ่งไปอีกซีกหนึ่งได้เป็นจังหวะสม่ำเสมอ อยากรู้ว่าตัวเองสมองซีกใดทำหน้าที่ได้ดีกว่ากัน ก็ดูได้จากความแรงของการหายใจจากรูจมูกทั้งสองข้าง  ถ้ารูจมูกข้างซ้ายหายใจได้แรงกว่าข้างขวา แสดงว่าสมองซีกขวาทำหน้าที่ได้ดีกว่าซีกซ้าย ในทางกลับกัน ถ้ารูจมูกข้างขวาหายใจได้แรงกว่า แสดงว่าสมองซีกซ้ายทำหน้าที่ได้เด่นกว่าในขณะนั้น เราสามารถเปลี่ยนแบบแผนการหายใจนี้ได้ โดยกระตุ้นให้ซีกสมองที่ทำหน้าที่น้อยให้ทำหน้าที่เพิ่มขึ้น โดยวิธีบังคับการหายใจ คือ ถ้าเราหายใจได้ดีทางจมูกข้างซ้าย ก็ควรเปลี่ยนเป็นหายใจแรงๆ ทางจมูกขวาบ้าง จะทำให้สมองซีกซ้ายทำหน้าที่ได้ดีขึ้น 

 

Bed

ผลงานวิจัยระบุว่า มีเซ็กซ์เพียงสัปดาห์ละ 3 วัน ช่วยลดอัตราการเสี่ยงของหัวใจวาย และเส้นเลือดในสมองแตก

ได้ 50 % การมีเซ็กซ์และทำให้ความจำดีขึ้นเพราะร่างกายได้หลั่งสารออกซิโตซิน  ซึ่งช่วยลดความเครียด ลดระดับความดันโลหิตและฮอร์โมนคอร์ติซอล และมีผลลดความเจ็บปวดและคลายกังวล เซ็กซ์ยังช่วยเรื่องระบบความจำและป้องกันอาการอัลไซเมอร์อีกด้วย

 

Breakfast

ผลการวิจัยจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจในอเมริกาปี 2003 พบว่า การรับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมอ อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองและโรคหัวใจได้ด้วย เพราะในตอนเช้าเลือดของเรามีความเข้มข้นสูง และทำให้เส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมอง หรือหัวใจอุดตันได้ การรับประทานอาหารเช้ามีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทำงาน ทำให้ระบบความจำ ทักษะการเรียนรู้ และอารมณ์ดีขึ้น

 

Bike

เมื่อมีการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพียงวันละประมาณ 30 – 60 นาที จะช่วยทำให้สมองกระตุ้นการสร้างเซลล์ของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่ใช้บันทึกความทรงจำ และมีความสามารถในการตัดสินใจ มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีขึ้น การปั่นจักรยานที่เริ่มต้นในวัยเด็ก จะช่วยพัฒนาสมองเด็กโดยเป็นการกระตุ้นสมองให้คิดเรื่องการทรงตัว ทิศทาง ความเร็ว เมื่อได้ปั่นจักรยาน สังเกตไหมว่าหลายๆ คนเกิดความรู้สึกดี นั่นเพราะร่างกายได้หลั่งเอนโดรฟิน และยังผลในการควบคุมอารมณ์และความภาคภูมิใจหลังจากทริปออกกำลังกายตามคำมั่นหมายของตัวคุณเองด้วย  

Share this item