Best Seller

ออกแบบความคิด พิชิตฝัน

295 ฿ 270 ฿

นักเขียน : จอม เอกพนิฎฐ์ นาคนคร

ออกแบบชีวิตด้วย 13 เกมภาพสนุก ๆ สู่การลงมือทำ เพื่อสร้างฝันให้เป็นจริง   หนังสือเล่มนี้จะมา บอกเทคนิคในการคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) ที่ทำให้ จอม เอกพณิฏฐ์ อดีตเด็กสาวคณะสถาปัตย์ธรรมดา ๆ ที่เรียนไม่ได้เก่ง บ้านไม่ได้รวยไปทำงานอยู่ในองค์กรชื่อดังที่อเมริกาอย่างที่ฝันไว้ได้สำเร็จ

พร้อมด้วย GAME BOOK สนุก ๆ ที่จอมออกแบบมาให้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่ต้องเป็นนักออกแบบหรือสถาปนิกก็สามารออกแบบชีวิตของตัวเองได้  เพราะเราทุกคนคือนักออกแบบ คือนักออกแบบชีวิตของตัวเอง

เตรียมใจ เตรียมปากกาให้พร้อม แล้วมาเขียนความคิดเพื่อหาทางพิชิตฝันไปพร้อม ๆ กัน!!

Share this item

About Instructor

จอม เอกพนิฏฐ์ นาคนคร

ปัจจุบัน จอมเป็นภูมิสถาปนิก และนักออกแบบอิสระ อีกทั้งยังเป็นเจ้าของเพจ ‘ Dream Action –วางแผน เดินทางตามหา ความฝัน’ ที่เอาไว้ส่งต่อความฝัน ผลักดันให้คนรุ่นใหม่พิชิตฝัน ได้ด้วยการลงมือทำ Dream Action จึงเป็นแหล่งส่งต่อความรู้ เทคนิคการทำงานต่าง ๆ ทั้งจากจอมที่อเมริกา และจากผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกอีกด้วย

นอกจากนั้นจอมยังเป็น วิทยากรรับเชิญ ณ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ประเทศไทย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโทที่ Louisiana State University และยังทำหน้าที่เป็นอาจารย์อาสาสมัครในโครงการ AEC Mentoring ที่เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการแนะแนวนักเรียน High school ให้เข้าใจในวิชาชีพสายงานก่อสร้าง ผ่านการลงมือออกแบบโครงการจริง 4 เดือน ร่วมกับทีมสถาปนิก ภูมิสถาปนิก และวิศวกรอาสาสมัคร    จอมยังคงสร้างสรรค์ผลงานออกแบบอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ และส่งต่อความฝันให้คนรุ่นใหม่